logotyp problem inställning datum och tid på Android smartphone

Nyligen inser du det den tid som ställs in automatiskt på din Android-smartphone är inte nödvändigtvis korrekt inställd. Detta är problematiskt eftersom du konfigureras självständigt kan inte ändra det.

Detta innebär därför att ha en telefonen visar fel tid.

Så här är en artikel relaterade till lösning av problem relaterade till den automatiska tiden på Android-smarttelefonen. Vi kommer att försöka förstå var detta problem kan komma ifrån, och hur man löser det.

Voici hur man fixar automatisk tidsproblem på Android.

Automatisk tid, hur fungerar det på Android?

Låt oss försöka förstå innan vi försöker lösa problemen Hur fungerar det. Detta gör att vi kan ha en bättre förståelse för mekanismen och därmed bättre rikta dysfunktionen.

När du är ansluten till internet, oavsett via Wifi eller med mobildata, har din telefon tillgång till en "världsklocka", som bestämmer tid enligt tidszon du är i.

Det kan dock hända att din telefon av någon okänd anledning upptäcker dig i en annan tidszon, och så skickar du en fel tid.

Så här fixar du problem med automatisk tidsinställning på din telefon

Så här är en uppsättning lösningar som hjälper dig att lösa det här lilla problemet.

Starta om telefonen och internet och stäng av Wifi för att starta om tidssökningen

Lösning så gammal som världen, starta om din telefon kan i vissa fall tvinga din telefon att återställa tiden automatique. Detsamma gäller internet och särskilt WiFi. Av okända skäl har vissa användare funnit att tiden plötsligt är fel efter att ha anslutit sin smartphone till ett WiFi-nätverk.

Så försök att koppla bort Wifi, så att din telefon kan komma åt tiden med mobildata.

Starta om den automatiska detekteringen av datum / tid och tidszon

Om du avaktiverar och återaktiverar det här alternativet kanske tiden återställs till rätt tidszon.

För att komma åt detta alternativ, skriv bara " tid I sökfältet i dina inställningar. Du kommer åt en sida som nedan.

manuellt ställa in tidszon Android smartphone

Välj manuell tidszon för att konfigurera tiden

Om du emellertid inte ser någon skillnad, försök att avmarkera den automatiska definitionen och välj manuell tidszon manuellt. Det kan lösa telefonens platsproblem.

Detta händer ibland när du reser och din telefon har plötsligt tappat koll på motsvarande tidszon.

Konfigurera en widget för att visa rätt tid

Om du använder en widget för att visa datum och tid kan det finnas ett kommunikationsproblem mellan din telefon och det här lilla verktyget. Försök bara ta bort den och konfigurera om den efter att du startat om telefonen.

Uppdatera telefonens Android-version för att konfigurera om den automatiska tiden

Ibland version av Android du äger är lite föråldrad. Uppdatering kommer förmodligen korrigera dessa datum- och tidsproblem.

För det, följ bara den här guiden om du tvivlar på hantering:

HUR DU GÖR EN MANUELL UPPDATERING PÅ ANDROID

Använd en Play-store-app för att visa rätt tid och datum

Du har också möjligheten använd ett Play-store-program för att visa rätt tid och datum. Det här alternativet kommer inte att korrigera dina automatiska tidsfrågor utan din telefonen kommer i tid.

Här är en av de bästa och enklaste applikationen på marknaden :

ladda ner länk app inställningstid och datum android

Klicka bara på bilden för att ladda ner den. Mycket enkel i funktionalitet, den här applikationen tillåter dig visa tiden enligt dina önskemål och kan lösa dina automatiska tidsproblem.

Ställ in tid och datum manuellt

Om ingenting hjälper, och den automatiska tiden vill inte justera ordentligt, då har du fortfarande möjlighet att ställa in tiden manuellt. Se till att du har exakt tid med dig, avmarkera den automatiska tiden och konfigurera tiden exakt.

Denna lösning löser inte dina automatiska tidsproblem, utan kommer att vara ett trovärdigt alternativ till dina problem för att få en smartphone i tid.


Här är en uppsättning lösningar på detta tidsproblem på din Android-smartphone. Om du träffas andra typer av problem, här är några länkar för dig aider :